Nieuws
Kerstconcerten Key Singers
| Lees Meer
Kerstconcert Voices in Harmony
| Lees Meer
Kerstconcert Marlotte van 't Hoff in Kerkwerve
| Lees Meer
Kerstconcert The New Choral Singers
| Lees Meer
img2.jpg

Doelstelling

De doelstelling die wij hebben, is het bevorderen en het op een hoger peil brengen van de amateurkoorzang in het algemeen en dat van de aangesloten koren in het bijzonder.
Wij trachten dit te bereiken door:
  • Het houden van zangmanifestaties voor koren en solisten.
  • Het bevorderen van de mogelijkheid tot scholing van kader en zangers. 
  • Promoten, teneinde toetreding tot de bond te bevorderen. 
  • Het geven van voorlichting en advies aan diegenen die een koor willen oprichten. 
  • Het stimuleren van onderling contact tussen de aangesloten koren. 
  • Het zoeken naar en onderhouden van contact met de andere provinciale en regionale zangersbonden.